Cuvinte de învățătură

Iisus mă ajută să slăbesc

Doamne, Dumnezeul nostru, noi, cei care în acest moment îngenunchem la picioarele Tale cu credinţă şi cu iubire, Te rugăm să ne ajuţi Iisus mă ajută să slăbesc ne rugăm Măriei Tale! Doamne, ne rugăm pentru pacea Pământului şi a Împărăţiei Cerurilor. Ne rugăm pentru pacea, liniştea şi fericirea a toată lumea, pentru lucrarea curată a sfintelor Biserici şi credinţe creştine, pentru unirea tuturor bisericilor, a religiilor şi popoarelor lumii şi pentru ca Împărăţia Cerurilor să se aşeze cu iubire peste Pământul întreg.

Ne rugăm pentru grupul acesta şi pentru toţi cei ce cu credinţă, Iisus mă ajută să slăbesc evlavie şi cu frică de Dumnezeu se roagă astăzi împreună cu noi, în rugăciune comună.

Iisus mă ajută să slăbesc

Ne rugăm pentru iertarea păcatelor şi mântuirea sufletelor noastre. Pentru vremurile acestea, pentru ca să le petrecem în bucurie şi linişte, în binecuvântare şi în iubire, ne rugăm Ţie, Doamne. Ne rugăm pentru credinţă curată în ţară şi în străinătate şi pentru iertarea păcatelor fraţilor noştri de pretutindenea. Ne rugăm pentru buna-întocmire a văzduhului şi pentru apărarea planetei noastre de coliziuni şi pericole cosmice, pentru apărarea ţărilor de grindină, de foc, Iisus mă ajută să slăbesc cutremure şi de inundaţii, pentru îmbelşugarea roadelor pământului şi pentru vremuri paşnice.

Pentru toţi cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiţi şi pentru mântuirea lor, ne rugăm Domnului. Doamne, ne rugăm pentru iubire între ţări şi popoare şi pentru înfrăţirea oamenilor de pretutindenea. Pentru poporul român suferind de amar, de întuneric, de bătrâneţe, de necazuri, de singurătate, de frig, de boli, de atacurile duhurilor şi demonilor infernului, de foame şi de sete, Ţie ne rugăm, Doamne, să fii alături de el, să-l ajuţi, să-i dai cele de trebuinţă şi, în primul rând, sănătate şi credinţă curată, preoţi cinstiţi, doctori pricepuţi şi o guvernare de oameni iubitori de popor şi de ţară.

Ne mai rugăm pentru vremuri mai bune, de prosperitate şi de linişte pentru omenirea întreagă, pentru curăţenia, stabilitatea şi sănătatea întregului Pământ. Rugăciune către pururea Fecioara Maria, Maica Domnului de la Mănăstirea Nicula În aceste timpuri, când omenirea este cuprinsă de atâta ură, de nenorocire, de războaie, de suferinţă şi de atâta durere, pe când vrăjmaşii nevăzuţi ai omenirii dau lovituri brutale fraţilor noştri creştini, pe când foametea, boala şi setea omoară încă milioane de oameni, te rugăm, Sfântă Maria, Maica Dumnezeului nostru, ridică-Te întru Dumnezeirea Ta, zdrobeşte Răul cel Mare, demonii şi duhurile rele, opreşte toate lucrărilor infernale, dă ajutor şi viaţă bună popoarelor lumii şi adu omenirea la sănătate, sfinţenie, viaţă curată şi la lumina cea adevărată a Învierii, conducând sufletele popoarelor lumii înspre Cat timp arzi 5 grasimi corporale. Maică Sfântă, în aceste momente când oamenii, înşelaţi de Cel Rău, au părăsit sfinţenia şi nu mai cunosc viaţa curată şi adevărul credinţei creştine, când îşi pângăresc şi îşi necinstesc trupurile, sufletele şi vieţile lor, te rugăm să ajuţi acestora să revină la adevărata credinţă, la curăţenia, puritatea şi sfinţenia vieţii creştine.

🍀 Am slăbit timp de 1 zi fără diete și exerciții - Eu stiu TV

Prea-sfântă Maria, te rugăm să ne ajuţi nouă, familiilor şi rudeniilor noastre, văduvelor şi bătrânilor singuri şi săraci, celor ce se află pe străzi, în aziluri, cămine şi spitale, celor închişi şi celor prigoniţi pentru credinţă.

Ajută, Maică Sfântă, celor rătăciţi în credinţe păgâne şi celor căzuţi în rătăcirea sectelor, să cunoască adevărata credinţă creştină şi să se reîntoarcă la Iisus Hristos.

  1. Pr. Vasile Beni: Să ne rugăm, chiar şi atunci când ni se pare că ne-a slăbit credinţa | Răsunetul
  2. Ar putea fi eşecuri morale sau deprinderi care ne-au făcut să descurajăm.
  3. Câtă greutate pierde în 5 luni
  4. Pierdere în greutate de jad Billington

Nouă, copiilor tăi, dă-ne ajutorul Tău cel ceresc pentru ca să reuşim să ne pocăim de păcatele noastre, să iubim biserica lui Hristos, să ne putem ruga cu credinţă adevărată, să ne putem mărturisi mai des şi să ne curăţim de păcate, să renunţăm la vicii şi la necredinţă. Ajută-ne, te rugăm, nouă, tuturora, ca să putem auzi şi înţelege glasul, chemarea şi Cuvântul lui Dumnezeu.

Îngăduie, Măicuţă Sfântă, să ne rugăm Ţie şi pentru micile noastre necazuri.

Cum ne transformă Dumnezeu

Sfântă Maria, te rugăm să ne ierţi că noi, oameni cu păcate şi fără de aura sfinţeniei, am îndrăznit să ridicăm la Tine glasul nostru, cerându-ţi ajutor. Suntem însă convinşi că Tu, cu dragostea Ta cea mare faţă de noi, adevăraţii Tăi copii, chiar dacă suntem cu greşeli şi păcate, nu ne vei părăsi şi vom primi ajutorul cel preţios, fără de care nu mai suntem în stare să trăim bine pe Pământ. Îţi mulţumim, Sfântă Maică şi te rugăm binecuvântează rugăciunele noastre. Rugăciune pentru România Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume să mântuieşti omenirea de rău şi de păcat, Te rugăm, îngăduie să ne adresăm Ţie aşa cum suntem în adevăr, cu faţa noastră de oameni amărâţi şi de mari păcătoşi: Îndură-Te, Doamne, de noi, de ţara noastră şi de tot neamul nostru şi ajută-ne să găsim calea cea dreaptă şi viaţa de sfinţenie.

Coboară Duhul Tău Cel Mângâietor şi de Viaţă Dătător, să ne curăţească întinăciunea şi să ne întoarcă inimile la blândeţea şi dragostea Ta. Luminează, Doamne, minţile noastre care, din pricina păcatului, a amărăciunilor şi umilinţelor nu mai văd calea cea dreaptă. Încălzeşte inimile noastre care, învrăjbite de diavol, au uitat să-şi iubească aproapele şi să ierte vrăjmaşilor lor şi, mai ales, au uitat să Te iubească pe Tine Doamne.

Slobozeşte neamul nostru din jugul minciunii, al urii, al corupţiei, al pizmei şi al egoismului.

Rugăciunea lui Iisus - inima spiritualităţii ortodoxe (Viena, 12.11.2013)

Învaţă-ne să ne răbdam, să ne iertăm şi să ne iubim unii pe alţii, aşa cum şi Tu ne rabzi pe noi toţi. Învaţă-ne să ne iubim unii pe alţii, aşa cum şi Tu ne iubeşti pe noi. Stinge pofta celor care, pentru binele lor, îşi înşeală, mint şi asupresc pe semenii lor. Încălzeşte, Doamne, inima poporului Tău, tămăduieşte rănile celor suferinzi şi îmbrăţişează-i pe toţi cu neţărmurita Ta dragoste. Odihneşte, Dumnezeule, sufletele celor care şi-au dat viaţa, bunul lor cel mai de preţ, pentru ţară şi popor, pentru credinţă şi dreptate.

Cu capetele plecate, cu genunchii îndoiţi şi cu inimile frânte, ridicăm această rugăciune către Tine, Doamne, Bunule, şi spre Tine strigăm: - Auzi-ne şi trimite Mila Ta peste neamul nostru românesc.

Că numai a Ta este puterea şi mărirea şi numai Tu poţi întoarce râurile neamului nostru la pierdere în greutate matrice străbună, ca să se Iisus mă ajută să slăbesc Numele Tău în veac, întru Mântuirea cea curată. Rugăciune pentru oprirea Apocalipsei Doamne Dumnezeule, Iisus mă ajută să slăbesc al cerurilor nesfârşite, Tată Iubitor şi Creator al Lumii, îngăduie să îngenunchem la picioarele Crucii Sfinte a Fiului Tău Iisus apare reducerea pierderii în greutate, în Numele Lui, să-Ţi aducem rugăciunea noastră smerită, din adâncul sufletelor şi inimilor noastre temătoare pentru ziua de astăzi şi pentru venirea zilei de mâine.

Doamne Dumnezeule, cu mare întârziere am înţeles marele pericol şi ameninţarea cumplită cuprinsă în cuvântul Apocalipsei Sfântului Ioan. Astăzi, în ceasurile grele ale Zilelor de pe Urmă, am înţeles că demonul Răului, al răzbunării şi al morţii, aducătorul bolilor, al calamităţilor, al războaielor şi al distrugerii planetare, este el, Satan, Răul cel Mare!

Iisus mă ajută să slăbesc

Am înţeles şi că tremurul nostru în faţa Apocalipsei, lui i se datoreşte. Astăzi, Mărite Doamne, am priceput că nu Tu eşti aducătorul şi aruncătorul peste lume al pedepselor, al calamităţilor, al urii, al răzbunării, al catastrofelor şi al morţii apocaliptice.

Iisus mă ajută să slăbesc

Am înţeles că Tu, fiind Domnul Iubirii şi al Iertării, iubire ne dăruieşti nouă, din iubirea Ta cea mare, şi iertare ne dăruieşti din iertarea Ta cea mare. Te rugăm, Doamne, ne iartă neştiinţa şi întârzierea aflării acestei taine. Numai că noi, cu limitele noastre şi ale timpului în care am ajuns, departe de Tine şi de dragostea Ta, înţelegem atât de greu lucrurile şi, mai ales, tainele cele peste fire. Te rugăm să ne ierţi că noi, oameni neascultători, amărâţi, neputincioşi, răi, mărginiţi şi păcătoşi, îndrăznim să ridicăm ochii spre Tine şi să-Ţi adresăm aceste cuvinte.

Ţie ne Iisus mă ajută să slăbesc, Doamne, şi Ţie cea mai bună substanță de pierdere de grăsime adresăm rugăciunea de salvare a omenirii şi a Pământului de marele rău al distrugerilor programate diabolic, al extinderii şi împlinirii ameninţărilor infernale ale Apocalipsei.

Dacă greşim în aprecierile noastre, Te rugăm, Doamne Sfânt, ne iartă şi, orice am zice şi am face noi, numai Cuvântul şi Voia Ta să se facă! Doamne, Stăpâne al Universului etern, Te rugăm opreşte Apocalipsa şi toate urmările ei distrugătoare, intervenite de-a lungul timpului asupra Pământului! Ajută Pământului şi omenirii sale să iasă din frica şi umbra morţii, semănată de puterile, de duhurile, de demonii şi de îngerii infernului satanic, de cei care aduc moartea infernală şi o aruncă asupra Creaţiei Tale prin programe demonice de rătăcire şi înşelăciune.

Doamne, Te rugăm, opreşte şi nimiceşte cuvântul rău poruncitor, otrăvitor şi atât de dăunător, conţinut în programul Apocalipsei! Opreşte lucrările Răului cel Mare, întoarce, strică, dizolvă şi spulberă planurile diabolice şi germenii blestemelor ascunse în cuvântul profetic!

Doamne, părinte al nostru şi al veşniciei, trimite puterile cereşti şi cetele neînfricate ale îngerilor, spre tămăduirea răului şi a necazurilor noastre, a rănilor şi a bolilor cauzate de Satan Pământului şi copiilor Tăi! Te rugăm porunceşte, odată cu oprirea Apocalipsei, şi refacerea naturii şi faunei Pământului căzut în nenorocire, împreună cu toţi oamenii săi, în ameninţarea morţii şi în mare lucrare satanică!

Fă, Doamne, ca cuvintele rugăciunilor noastre să se întărească prin Cuvântul Tău şi să devină sabie nimicitoare aruncată asupra cuvântului, lucrărilor, puterilor, duhurilor, demonilor şi îngerilor infernului! Adună, Doamne, cuvintele noastre Cuvântului Tău de iubire şi slăbeşte, înlătură şi nimiceşte Răul cel Mare, cel care, împotriva Cuvântului Tău, a pregătit distrugerea omenirii şi rănirea Pământului!

Doamne, Dumnezeule Mare şi Părinte a toată făptura, întoarce Apocalipsa, dezactivează programul ei pricinuitor de rău şi, în Cartea Sfântă, lasă active doar cuvintele cele sfinte, izvorâtoare din Iubirea Ta frumos-clăditoare a sfinţeniei divine!

Ler Doamne, dă-ne nouă tărie, ştiinţă, putere, pricepere, lumină a minţii şi a cunoaşterii ca, împreună cu Tine, cu Fiul Tău, Iisus mă ajută să slăbesc Maica Sfântă şi cu Duhul Sfânt, cu puterile, cu îngerii, cu Lumina Cuvântului Tău şi în Numele Tău, să alungăm tot necazul şi toate rămăşiţele lucrărilor lui Satan şi ale activităţilor sale infernale, desfăşurate pe Pământ spre răul omenirii şi spre cel al Pământului.

Arderea grasimilor xxl, ai Tăi suntem cu toţii şi a Ta este Împărăţia, slava, gloria, puterea, mărirea, bunătatea şi iubirea, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilinţă mărturisesc că în toată viaţa am păcătuit şi chiar şi în ziua de astăzi ziua Iisus mă ajută să slăbesc mereu contra Iubirii Tale Dumnezeieşti. Mă rog îndurării Tale celei mari: iartă-mi păcatele cele de voie şi cele fără de voie, ajută-mi să pun iarăşi un început bun şi să port mai multă grijă de sufletul meu pentru care ai răbdat atâtea dureri la Cruda Ta Răstignire!

Iisus mă ajută să slăbesc

O, Doamne, astăzi iţi dau sufletul, trupul şi voinţa mea, şi Te rog să fie Voia Ta cu mine, după bună plăcerea Ta. Pedepseşte-mă Doamne, după îndurarea Ta, în această lume, iar nu în cealaltă viaţă. Dumnezeule veşnic şi Împărate al Universului Iisus mă ajută să slăbesc, Cel ce ne-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas al vieţii, iartă-ne păcatele ce le-am făcut în toată viaţa, cu lucrul, cu cuvântul şi cu gândul şi curăţeşte, Doamne, smeritul nostru suflet, de toată întinarea cu care l-am murdărit.

Doamne Dumnezeule, îngăduie-ne să ne rugăm pentru viaţa şi sănătatea celor bolnavi şi suferinzi care citesc aceste cuvinte, pentru pacea şi liniştea lor, pentru zile mai bune, fără de păcat şi pline de Sfinţenia Ta. Ne rugăm pentru cei bolnavi de cancer, de boli de inimă, de boli psihice şi nervoase, de Alzheimer şi de demenţă, de leucemie şi de alte boli grele, să-i întăreşti pe ei şi, cu puterea Ta de doctor al sufletelor şi al trupurilor, să le întorci bolile şi să le redai înapoi sănătatea.

Ne rugăm pentru întărirea şi ridicarea din nou la viaţă şi deplină sănătate a celor imobilizaţi pe patul suferinţelor.

Navigazione articoli

Ne rugăm să le dai putere celor schilozi, celor surzi şi celor orbi. Ne mai rugăm, Doamne, pentru sănătatea familiilor noastre, a părinţilor, a copiilor şi a nepoţilor noştri. Ajută-le, Doamne, tuturor celor năpăstuiţi ai lumii acesteia şi măreşte prin aceasta mulţimea minunilor Tale, însoţindu-i pe ei în ceasul greu şi ridicându-i din nou spre sfântul soare!

Întăreşte-ne şi pe noi, pe cei adunaţi împreună în rugăciunea acestei seri, în ţară şi în străinătate, cu marea şi Iisus mă ajută să slăbesc Ta putere, dă-ne sănătate minţii, inimilor, trupurilor şi sufletelor noastre, dă-ne înger păzitor de rele în toată viaţa şi pe toate drumurile noastre.

Luminează, Doamne, viaţa tuturor oamenilor şi fă-i pe toţi să ajungă să-ţi cunoască slava şi mărinimia! Ocroteşte-ne, Dumnezeule, pe toţi oamenii Pământului, şi ajută-ne să ne recâştigăm dorinţa de viaţă, credinţa, puterea şi sănătatea, ca Ţie să ne închinăm şi Ţie să îţi mulţumim cu credinţă, cu cântare, cu ascultare şi cu închinare.

O, Preacurată, Preasfântă Fecioară Maria, Te rugăm luminează-ne, dă-ne înţelepciune cerească şi ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi şi de lucrările lor pierzătoare de suflete! Întăreşte-ne credinţa! Vindecă neputinţele noastre! Ajută tuturor celor care cu dragoste sfântă îL slăvesc pe Dumnezeu să îşi mântuiască sufletele! Preacurată Maică slăbește 5 kilograme 2 săptămâni Domnului nostru Iisus Hristos, Preabinecuvântată Apărătoare a noastră, priveşte spre noi, robii Lui Dumnezeu de pe întreg globul şi luminează-ne viaţa după Sfinţenia Ta!

Luminează-ne minţile, inimile şi sufletele, în aşa fel, încât să primim din nou darul sfânt al vorbirii cu Dumnezeu! Luminează-ne calea să putem intra în Împărăţia Cerurilor. Luminează-ne cugetele şi toate drumurile vieţii! Rugăciune personală pentru cei bolnavi Doamne Iisuse Hristoase, doctorul trupurilor şi al sufletelor noastre, mă închin înaintea Ta cu smerită rugăciune şi Te rog, vindecă pe Ai milă de ea elDoamne, dă-i putere să fie mai tare decât boala, dă-i sănătate şi binecuvântarea Ta să se ridice din patul durerilor şi Ţie să-Ţi poată înălţa smerită rugăciune de mulţumire în toate zilele vieţii sale.

Astăzi pe blog vreau să împărtășesc un devotament care nu este foarte practicat, dar foarte eficient în obținerea mulțumirilor. Aceste promisiuni au fost făcute direct de Isus unui călugăr Piarist și sunt considerate revelații private.

Îndură-Te, Doamne, şi de familia sa care suferă şi se chinuie împreună cu bolnavul bolnava şi dă-i acestuia acesteia bucuria însănătoşirii depline.

Îngăduie-mi, Doamne, să-Ţi aduc mulţumire. Doamne Dumnezeule, îngăduie, în marea Ta milă, să ne rugăm şi pentru viaţa, sănătatea, pacea şi bucuria Ajută-i, dă-i îndrumare, o familie bună şi cele de trebuinţă, luminează-i mintea şi dă-i călăuzire sfântă pe drumul vieţii. Îţi mulţumim, Doamne!

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, tu care ai făcut atâtea minuni pe Pământ, te rugăm, fă şi acum acele minuni şi dă-le sănătate tuturor celor bolnavi din ţară şi din străinătate. Şi le ajută lor să-Ţi cunoască mărirea, lumina, dreptatea, puterea, bunătatea, mărinimia şi iubirea Ta. Doamne, ajută lumii întregi să învingă boala şi suferinţele şi-i vindecă pe toţi cu marea şi tainica Ta Putere.

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeşte smerita mea rugăciune pentru iertarea păcatelor mele şi îndură-Te de mine, arzător de grăsimi ultra zx focul ce m-a cuprins, încetează-mi boala şi, cu milostivirea Ta, ridică-mă din patul durerilor, pentru slava Numelui Tău.

Că Tu esti Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ţie slavă îţi înălţăm, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Doamne, încă să nu-mi dai Frumuseţile din rai.