53696835-POSTUL-Un-Miracol

Pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului

SATYA adevărul4. TAPAS austeritatea4. Puţini sunt la ora actuală aceia care, bazându-se pe o experienţă practică, directă, pot oferi cu privire la aspectele sale multiple informaţii esenţiale juste.

În cele ce urmează vom urmări să oferim câteva puncte de reper fundamentale menite să-i asigure înţelegerea precum şi unele aplicaţii utile din perspectiva structurii occidentale. Se cuvine încă de la început să arătăm că YOGA autentică implică confruntarea fiinţei cu misterele fascinante, inefabile, ale propriei sale naturi microcosmice, cu eternele întrebări: pentru ce m-am născut, pentru ce trăiesc, de unde vin, ce se va petrece cu mine după moarte?

Răspunsurile pe care YOGA ne permite să le reduce cafeina scăderea în greutate graţie unei conştientizări ample şi a unei atenţii pline de tenacitate sunt experimentabile în propriul nostru univers lăuntric dacă recurgem, sub ghidarea unei persoane competente, la o metodologie adecvată, corect abordată o anumită perioadă de timp.

Prin urmare, YOGA urmăreşte cunoaşterea directă, nemijlocită a adevărului ultim cu privire la fiinţa umană, existenţă, Univers. Prin atingerea stării de SAMADHI, sau extaz plenar, yoghinul are confirmarea desăvârşirii sale în care survine contopirea inefabilă a esenţei sale ultime cu esenţa ultimă macrocosmică universală.

YOGA preconizează deci adâncirea autocunoaşterii, conştientizarea deplină a diferitelor aspecte nebănuite ale fiinţei, folosirea înţeleaptă a tuturor potenţialităţilor latente existente în universul nostru lăuntric în vederea conştientizării Sinelui Divin nemuritor ATMAN prezent în calitate de martor detaşat în fiinţa umană şi a eliberării acesteia de interferenţele cu eul individual, efemer egotic şi limitat.

Atingând perfecţiunea în realizarea diferitelor procedee YOGA, practicantul perseverent devine stăpânul unei cunoaşteri inefabile directe, fuzionează conştient, la voinţă, cu diferite energii ascunse ale naturii şi astfel dobândeşte puteri aparent paranormale pe care le poate exercita atât asupra lui însuşi cât şi asupra fenomenelor naturale, ajungând cu uşurinţă să fie capabil de realizări binefăcătoare, pozitive cu totul ieşite din comun în orice direcţie în care el acum se manifestă liber.

Prin YOGA, fiinţa realizează o deplină libertate lăuntrică şi devine plenar conştientă că totul este cu putinţă, sesizând totuşi că nu orice îi este permis, prin aceasta înţelegându-se că niciodată un yoghin veritabil nu va încălca legile imuabile ale firii şi nu va acţiona ca un factor de angrenare a răului sau a dizarmoniei în orice ar face.

La baza practicilor YOGA se află fenomene extrem de fine de rezonanţă lăuntrică autoinduse şi menţinute graţie pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului şi conştientizării perseverente a unei atenţii stăruitoare focalizate ferm pe întreaga durată a antrenamentului.

În continuare vom urmări să definim pe scurt fenomenul de rezonanţă, în lumina practicilor YOGA.

body mind spirit | Equilibrium Yoga Ploiesti

În practica YOGA, deci, rezonanţa este un proces de iniţiere sau amplificare de fenomene vibratorii, conştient sesizate în fiinţă, produse sub acţiunea vibraţiilor-energii care provin din anumite niveluri de manifestare specifice ale Universului.

Rezonanţa are loc numai atunci când frecvenţa vibraţiilor este apropiată sau coincide cu una dintre frecvenţele cu care universul lăuntric al yoghinului este capabil să vibreze la unison atât timp cât acest proces se menţine.

Découvrez la pranathérapie (pranic healing)

Prin practica YOGA conştient angrenată se poate constata în mod inefabil şi nemijlocit multitudinea uluitoare a proceselor de rezonanţă care sunt asimilabile cu toate fenomenele generate de vibraţia-energie, uneori extrem de fină, acţionând în diferitele sisteme existente în microcosmosul fiinţei pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului.

Multitudinea fenomenelor ce se constată atunci sunt cauzate de energia modulată primită în mod direct prin intermediul acestor unde ce provin de la sisteme sau centri-focar gigantici existând în Macrocosmos sau Univers şi care totdeauna vibrează cu o frecvenţă apropiată de cea a vibraţiilor punctului corespondent din microcosmosul fiinţei yoghinului, considerat pe drept cuvânt rezonator tocmai pentru că este capabil să intre la unison în vibraţie, graţie rezonanţei, atunci când este excitat prin vibraţii de frecvenţă egală cu frecvenţa sa proprie.

Continuitatea procesului de rezonanţă în universul lăuntric al yoghinului va fi menţinută. Gratie concentrării neîntrerupte. Amplitudinea resimţită a vibraţiilor induse şi receptate în fiinţa yoghinului, purtătoare de armonie, sens, energie şi informaţii este maximă în cazul egalităţii acestor frecvenţe tinzând chiar către infinit dacă se păstrează constanţi factorii care declanşează rezonanţa.

In această direcţie atenţia focalizată asupra fenomenului va fi totdeauna esenţiala din acest punct de vedere. Practica YOGA a permis să se constate că în timpul menţinerii stării de rezonanţă are loc un transfer neîntrerupt de energie şi informaţii de la sistemul sau focarul excitator din Univers către focarul sau centrul specific corespondent ce există în universul lăuntric al fiinţei în cauză.

Din momentul în care se declanşează fenomenul de rezonanţă lăuntrică, în fiinţă se declanşează ca efect o stare corespondentă cu energia receptată, iar amplitudinea vibraţiilor, aşa cum sunt percepute graţie conştientizării în fiinţă, creşte foarte mult, prezentând un maxim caracteristic ce se va păstra nealterat dacă concentrarea pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului va fi constantă.

În practica YOGA de zi cu zi, rezonanţa este un fenomen constant, foarte des sesizabil, pe care metodologiile YOGA autentice caută să-l folosească numai într-un sens benefic, creator, echilibrant, contribuind la desăvârşirea şi integrarea fiinţei în armonia universală cosmică.

Pentru a înţelege şi mai bine cele arătate, fenomenul de rezonanţă poate fi constatat experimental de către oricine utilizând un pian şi ţinând apăsată pedala din dreapta a acestuia în timp ce o altă persoană va emite în apropierea lui un sunet suficient de puternic, de exemplu un LA vocal, Se va constata atunci că pianul reproduce prin rezonanţă foarte clar exact acelaşi sunet, coarda acordată corespunzătoare acelui LA vocal intrând spontan în vibraţie sub excitarea undelor sonore vocale.

Analogic vorbind, în exemplul nostru vocea care emite LA-ul este unul dintre focarele ascunse ale universului, pianul în acest caz este propriul nostru univers lăuntric okra arderea grasimilor va vibra într-o anumită zonă corespondentă de îndată ce coarda sa specifică va fi corect acordată, graţie concentrării şi conştientizării ce va face posibil fenomenul de REZONANŢĂ.

Astfel, în acest exemplu aparent banal putem verifica ilustrarea clară a unei stări de unison prin acordare, caracteristică fenomenelor constatate curent în practica YOGA.

Înţelegerea deplină analogică a acestei experienţe la îndemâna oricui ne permite să intuim secretul fundamental ce se află de mii de ani la baza sistemului YOGA.

Faceți căutări pe acest blog

Ceea ce nu este aici în microcosmosul fiinţei tale s. Datorită autenticităţii şi profunzimii sale nebănuite pe care o implică, YOGA este greu accesibilă inteligenţei umane comune, mai ales dacă avem în vedere faptul că tot ceea ce este receptat va fi conştientizat sau altfel spus reflectat conform naturii celui care primeşte.

Din acest punct de vedere este evident că întotdeauna conştiinţa ce nu a atins desăvârşirea integrează sau reflectă adevărul pe măsura capacităţilor sale specifice de punere la unison, ce se apropie mai mult sau mai puţin de perfecţiunea divină.

Semidoctismul, superficialitatea, graba de a eticheta fac imposibilă înţelegerea justă şi practicarea acestui sistem perfect. În lumina experienţei lor milenare, practicanţii YOGA avansaţi au identificat în microcosmosul lăuntric al fiinţei umane 7 sisteme fundamentale complexe de recepţie şi emisie a celor 7 game fundamentale de vibraţii ale Macrocosmosului.

Cunoscute sub numele de CHAKRA-e, sau focare de putere în anumite tratate secrete yoghine, aceste 7 sisteme pot fi asimilate cu 7 rezonatori distincţi ce au rolul de a pune fiinţa în rezonanţă instantanee atunci când sunt treziţi şi conştient controlaţi cu o infinitate de energii ale întregii manifestări din întregul Univers.

pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului pierderea în greutate înălțime

Dinamizarea adecvată a acestor centri de forţă {CHAKRA-e sau rezonatori face posibilă atingerea, de către cel ce îi energizează, punându-i la unison cu focarele corespondente de putere infinită ale Macrocosmosului, a unor capacităţi paranormale certe, verificabile atât în el însuşi cât şi în afara sa.

La baza coloanei vertebrale între anus şi sex.

Mult mai mult decât documente.

Calităţi: viaţă, energie potenţială, rigiditate, adaptare. Deasupra zonei sexului. Calităţi: energie instinctuală, sensibilitate, sexualitate, mimetism social. Zona ombilicului. Calităţi: expansiune, control, pasionalitate, dinamism. Zona plexului cardiac. Calităţi: afectivitate, simpatie, armonie, altruism. Zona gâtului. Calităţi: elevare, trăiri sublime, revelaţii estetice, inspiraţie.

Zona creştetului. Calităţi: legătura cu Absolutul etern, spiritualitate pură, contactul cu Dumnezeu, înţelepciune. Viaţa fiinţelor umane în epoca modernă pe care o trăim este în general plină de nenumărate dificultăţi pe care diferitele exerciţii de HATHA YOGA ne permit să le depăşim cu uşurinţă.

Acest curs de YOGA îşi propune să demonstreze originea şi autenticitatea sistemului YOGA, explicându-vă totodată posibilităţile practice ale fiecărui procedeu prezentat. Diferitele tehnici YOGA expuse sunt simple şi la îndemâna fiecăruia, sfera lor de aplicare fiind extinsă chiar şi în domeniul medical.

În plus, în acest curs vor fi indicate unele sfaturi practice cu privire la alimentaţie, terapia diferitelor afecţiuni, reţete de reîntinerire şi de echilibrare atât psihică cât şi fizică. În această direcţie, este semnificativ de remarcat că hrana vegetariană, curele de fructe şi legume, diferitele plante medicinale, îi ajută pe pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului bolnavi să se vindece, au efect profilactic, de menţinere a sănătăţii, toate acestea îndepărtând senilitatea.

pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului soția trebuie să slăbească

În practica YOGA, un regim lacto-vegetarian adoptat în mod progresiv favorizează considerabil progresul spiritual. Postul ajunarea la rândul său poate fi de asemenea salutar şi cu multiple efecte terapeutice, lăsând o perioadă de repaus aparatului digestiv al fiinţei umane aflat în mod obişnuit în stare de saturaţie.

Culorile, la rândul lor, acţionează complex asupra fiinţei umane, influenţân-du-i sănătatea, atât în mod direct exemplu: proprietăţile antiseptice ale culorii albastru cât şi în mod indirect în măsura în care, sub influenţa luminii solare ele pun în acţiune imaginaţia creatoare vezi dirijarea suflurilor subtile PRANA şi aplicaţiile psihice ale vibraţiilor colorate.

În multe dintre practicile orientale, corpului i se conferă o importanţă aparte. Pentru aceasta, este necesar să utilizăm în mod adecvat şi cu măsură, alimentele, băuturile naturale şi exerciţiile care ne sunt necesare. Justa limită aplicată cu înţelepciune va fi cea care te va împiedica să te moleşeşti şi să devii slab. Tocmai de aceea va trebui să ne obişnuim cu un regim pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului şi riguros. Urmaţi acest mod de viaţă fără ostentaţie, pentru a evita să atrageţi asupra voastră neînţelegerea duşmănoasă a celor ignoranţi.

Atunci când un om plin de bun simţ meditează la soluţiile care pot fi aduse problemelor actuale ale umanităţii este aproape imposibil să nu se gândească la o reîntoarcere la o viaţă cât mai armonioasă şi sănătoasă, la trezirea potenţialităţilor latente ale fiinţei, la o aprofundare a realităţilor interioare.

Acest curs pe care îl începeţi este eminamente practic şi reuneşte esenţialul cu privire la sistemul HATHA YOGA, în plus fiind îmbogăţit cu metode tradiţionale orientale care îl vor ajuta pe individ să rezolve o problemă capitală: aceea a sănătăţii, a dinamismului şi a eficienţei. În lecţiile care vor urma se vor sublinia atât cauzele profunde ale neplăcerilor pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului umane, cât şi acelea ale problemelor sociale, pentru a o incita să le remedieze cât mai repede.

Gradat se va prezenta succesiunea raţională a diferitelor posturi ASANA-e selecţionate pentru cei ce doresc să se antreneze zilnic în afara cursurilor urmate practic sub ghidare directă la sală.

Într-o fază ulterioară vor fi puse la dispoziţie regrupări ale posturilor ASANA-elor în funcţie de tipurile de boli.

În plus, printre altele vor fi expuse elemente de cromoterapie, muzicoterapie precum şi diferite procedee care măresc puterea de concentrare mentală, imaginaţia creatoare şi facilitează meditaţia. Concepţia yoghină consideră că hrana noastră ne influenţează caracterul atât direct, cât şi indirect. Influenţa directă se realizează prin intermediul vibraţiilor specifice ale alimentelor; de exemplu, mâncatul cărnii unui animal terorizat înaintea morţii sale de cruzimea oamenilor pune în circulaţie în organism, prin rezonanţă specifică, vibraţii de mânie, frică, care vor acţiona direct asupra caracterului celui care o consumă.

Acţiunea indirectă se realizează prin faptul că toxinele secretate datorită emoţiilor negative ale animalului acţionează prin intermediul alimentelor asupra sistemului nervos, asupra glandelor endocrine, prin urmare, influenţează comportamentul consumatorului. Cercul se închide dacă intuim acţiunea reciprocă pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului caracterului asupra glandelor şi acţiunea glandelor asupra caracterului.

POSTUL-Un-Miracol

Se cuvine să amintim în treacăt, aici, că glandele endocrine la rândul lor sunt controlate, în concepţia yoghină, prin intermediul centrilor de forţă secreţi CHAKRA-ele.

Să comparăm deci simplu, aportul vibratoriu subtil al unui măr, al unei pere, al unui pahar cu lapte, al unei supe cu năut conţinând proteine vegetale, etc. Fiinţa umană cel mai adesea neglijează respectarea regulilor unei sănătăţi înfloritoare, încălcând de multe ori legile naturii. În ciuda tuturor acestor greşeli destul de grave, fiinţa umană este totuşi uimită să vadă cum ia naştere suferinţa şi dizarmonia în ea şi în jurul ei.

pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului 5 greșeli de pierdere de grăsime

Graţie metodelor şi procedeelor specifice YOGA care acţionează prin punerea în rezonanţă cu energiile subtile ale naturii, se operează în fiinţă o trezire gradată a intuiţiei, o mai mare priză de conştiinţă asupra realităţilor diferitelor lumi paralele simultane. Prin antrenament gradat, fiinţa umană dobândeşte cunoaşterea forţelor curative subtile ale Universului, ajungând să vibreze la unison cu sferele benefice din Univers.

La momentul potrivit omul poate, de asemenea, să lase în repaus tubul digestiv printr-un post salutar. Cunoscând esenţialul, yoghinul ştie să descopere un anumit fruct sau o anumită legumă a cărei utilizare într-o cură îi pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului cel mai bine pentru vindecarea sau purificarea organismului.

În practică, aceasta este o problemă de experienţă şi de cunoaştere de sine. Având la dispoziţie aceste date fundamentale, yoghinul cunoscător poate combina perioadele de post şi de cură cu fructe sau legume, utilizând de asemenea anumite plante medicinale adecvate pentru a-şi regăsi buna dispoziţie, dinamismul sau bucuria de a trăi pe care şi le pierduse.

În cuprinsul acestui curs, vor fi de asemenea abordate practic diferite metode de relaxare şi reîncărcare, prin punere în rezonanţă pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului planurile de manifestare subtilă ale naturii. După o perioadă de experimentare corectă a acestor procedee, practicantul YOGA va putea ajunge, cu ajutorul lor, la mari succese.

Yoghinul avansat ce ajunge la anumite faze superioare de practică, după ce şi-a restabilit sănătatea şi vitalitatea, realizează o stare de armonie interioară şi devine capabil să-şi ajute chiar membrii familiei sau prietenii, oferindu-le totodată posibilitatea de a se ajuta ei înşişi.

Lecţiile cu privire la metodele de vindecare cu ajutorul suflurilor subtile energii secrete ale naturii PRANA vor furniza în această direcţie indicaţii utile extrem de eficiente. Anumite lecţii vor insista asupra folosirii benefice a curenţilor subtili coloraţi cu aplicaţii importante atât în sfera terapiei, cât şi în plan psihic. O serie de exerciţii foarte eficiente indicate gradat cu toate noţiunile practice şi teoretice ce se impun şi care sunt fructul unor răbdătoare aplicaţii pline de succes de~a lungul miilor de ani de către înţelepţii yoghini, vor procura aspiranţilor sinceri şi perseverenţi mari satisfacţii, în funcţie de natura problemelor lor specifice.

  1. Powerade pierdere în greutate zero
  2. Wwe rikishi scădere în greutate
  3. Vindecarea prin dieta si yoga Kristofer Kilhem
  4. Slabire sara rue
  5. body mind spirt | Equilibrium Yoga Ploiesti
  6. Durata de vindecare este mai rapida.
  7. Când avea 6 sau 7 ani a învăţat "să stea şi să oprească mintea" de la un călugăr budist, într-o vacanţă de vară.

Practica consecventă a diferitelor procedee YOGA ajută extraordinar de mult masa celor inconştienţi să se trezească faţă de o realitate nouă, superioară. După un anumit interval de timp, practicantul YOGA entuziast se confruntă cu un proces de accelerare extraordinară a progresului său lăuntric care îl ajută să realizeze menirea sa în Univers facilitându-i cunoaşterea legilor fundamentale ale Universului. El constată că în fiinţa sa totul este pus în acţiune pentru a dinamiza creşterea sa spirituală.

Prin YOGA, aspirantul la perfecţionare lăuntrică ajunge să-şi oprească risipirea energiei mentale care îi dispersează în mod inutil acest potenţial atât de valoros, împiedicându-1 astfel să îşi cunoască universul său interior.

Încărcat de

Acest curs insistă, de asemenea, atât asupra factorilor morali, psihologici şi psihici, asupra regulilor de igienă şi nutriţie, cât şi asupra metodelor de întreţinere a corpului, în lumina datelor milenare yoghine. După cum vom constata direct fiecare prin practică, fiinţa umană este inseparabilă de Natură şi această conştientizare trebuie să o incite să-şi dezvolte din plin în ea forţele de coeziune ale sufletului care vor avea astfel repercursiuni benefice asupra forţelor societăţii.

Luând cunoştinţă de existenţa acestor procedee în diferitele lecţii teoretice şi comerciant de pierdere în greutate, fiecare rămâne liber să le aleagă pe acelea pe care el le preferă. Asimilarea acestui curs va elimina, sperăm, neînţelegerile ce persistă la aceia care, oprindu-se la aparenţe, vor să vadă în HATHA YOGA doar o banală gimnastică a corpului.

Graţie abordării practice directe, yoghinii au fost şi sunt întotdeauna oameni care urmăresc să interogheze marile aspecte nebănuite ale realităţii într-un mod obiectiv şi cu o minte pe cât se poate eliberată de prejudecăţi, indiferent dacă slabesc ce ar trebui sa mananc prejudecăţi sunt vechi sau moderne.

În toate epocile, yoghinii au urmărit să fie minţi cercetătoare, libere, care aspiră să realizeze adevărul ultim, atingând astfel totodată Eliberarea spirituală. Sperăm că această atitudine deschisă, nobilă şi curajoasă va servi drept exemplu pentru toţi. Această atitudine de spirit este o condiţie esenţială a lărgirii perspectivelor şi a succesului în căutarea adevărului.

În faza sa de început, acest curs de YOGA, urmăreşte să-i ajute pe toţi aceia care îl frecventează să-şi menţină sănătatea sau să şi-o restabilească în caz de perturbare, prin reîntoarcerea la respectarea legilor naturale; urmărim de asemenea să încurajăm şi să redăm încrederea în sine şi speranţa acelora care sunt disperaţi şi incapabili să găsească o soluţie problemelor lor esenţiale.

Gândul întrece cu mult în viteză lumina. Gândul este mai fin decât eterul sau mediul de manifestare a electricităţii. O mulţime de mesaje sunt transmise aproape instantaneu, prin undele radio. La fel, mintea poate fi asemănată cu un aparat radio de emisie-recepţie. Un yoghin suficient de avansat emite cu putere în întreaga lume gânduri de armonie, pace, dragoste, bucurie şi echilibru prin undele mentale specifice pe care le radiază. Acestea se manifestă ca forme-gând ce se răspândesc practic instantaneu în toate direcţiile şi pătrund, datorită fenomenului de rezonanţă, în minţile persoanelor care au frecvenţele predominante de vibraţie asemănătoare, provocându-le apoi gânduri similare, In cazul unui om egoist şi răutăcios a cărui minte este mai mereu plină de invidie, gelozie, răzbunare şi ură, acesta va emite constant în jurul său gânduri discordante, chinuitoare, care vor intra fulgerător în mii de minţi ce vibrează atunci sau mai târziu la unison cu asemenea gânduri, provocând în cele din urmă gânduri asemănătoare cu cele recepţionate.

Să vedem acum care este mediul prin care circulă gândurile. Să pornim de la o analogie. Dacă aruncăm o piatră într-un bazin cu apă, vom constata pierderile de grăsime eliberează toxine se vor pierderea în greutate pranică și sculptarea corpului nişte unde concentrice succesive, pornind de la locul afectat.